Výsledky/ Results

 

Datum

Date

Místo

Place

Druh

Type

Rozhodčí

Judge

Počet psů

Number

of the

dogs

Body

Points

Výsledky

results

28.9.2011 České Budějovice

závod

ZOP

competition

Jaroslav Hlaváč

9

 

2. místo

  

2. place

23.10.2011 České Budějovice

Zkouška ZOP

Exam

Dana Havlová 7 92

1. místo

1. place